Meride.nl

De crematiekosten zijn een zeer belangrijk onderdeel voor het regelen van een crematie. Het is namelijk geen goedkope aangelegenheid en wat een crematie exact kost zal dan ook van een aantal zaken afhangen.

De vraag hoeveel een crematie nu precies kost is nu eenmaal een belangrijke vraag om te stellen, maar ook een vraag wat niet zo snel beantwoord kan worden. Het is maatwerk en aan elke keuze die gemaakt wordt hangt er een prijskaartje aan. Hieronder staan een paar voorbeelden;

  • De keuze van uitvaartkist
  • Volgauto’s of eigen vervoer
  • Welke consumpties wil je bij het rouwbezoek en condoleance
  • Wil je dragers inhuren of draagt de familie zelf de overledene

Uit de praktijk is gebleken dat een crematie tussen 4 en 7 duizend euro kost. Echter wanneer het om een grote crematie met veel belangstellenden, dure kist, dure advertentie etc gaat, zul je al snel zo op 10.000 euro uit zal komen.

De crematiekosten uitgelegd

Normaal gesproken zijn de kosten van een crematie lager dan de kosten die een begrafenis met zich meebrengt. Zo zijn er bij een begrafenis grafkosten en wordt er vaak voor een duurdere kist gekozen.

Bij elke uitvaart zijn er een aantal basiskosten of je kiest voor een crematie of een begrafenis, zal niets voor deze kosten uitmaken. In deze zogenoemde basiskosten zijn de diensten van de uitvaartverzorger opgenomen, de verzorging van de overledene en de kist.

Basiskosten liggen gemiddeld tussen de 2.200 en 3.000 euro, maar er zijn plaatselijk grote prijsverschillen. Voor meer informatie kun je het beste even de website van Meride.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *